Tag: dự báo lá đỏ Nhật Bản 2019

Lịch dự báo lá đỏ toàn Nhật Bản năm 2019

Nhật Bản có địa thế trải dài từ Bắc xuống Nam, vì thế mùa thu ở nơi đây trải dài từ Hokkaido nằm ở cực Bắc cùng các vùng núi đồi, cho đến Okinawa ở...