Chuyên du lịch Nhật - visa đi Nhật - thuê xe tại Nhật Sài Gòn: 097.1900.028  Hà Nội: 098.359.2859
Home / Khám phá Nhật Bản / Võ thuật và Võ Đạo

Võ thuật và Võ Đạo

Nhật bản là nơi khai sinh, lưu giữ và truyền bá võ thuật, với rất nhiều môn phái có từ nghìn năm trước, và vẫn tồn tại, phổ biến đến ngày nay như Samurai, Sumo, Karate, Judo, Jujutsu, Aikido, Kendo, Kyudo, Kondo, …
Võ thuật Nhật bản không chỉ là rèn luyện cơ thể, là nghệ thuật chiến đấu, mà ẩn chứa cả triết lý phương Đông.