Tôn giáo và Tinh thần

Bạn hòan toàn có thể cảm nhận được giá trị Tôn giáo Nhật Bản khi đặt chân đến đất nước này.
“Cốt cách phương Đông, trong tri thức phương Tây” – là tư tưởng cuộc cách mạng Duy Tân đã làm thay đổi hẳn nước Nhật về mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật, nhưng không làm mất đi giá trị tinh thần Nhật Bản.
Shinto (Thần Đạo) – là tôn giáo bản địa của người dân Nhật Bản, giao thoa cùng Phật giáo tạo nên giá trị tôn giáo, và có thể gọi chung là “tinh thần Nhật Bản” cả thế giới biết đến. Những gì bạn có thể dễ thấy trong cuộc sống đó là những lễ nghi chào hỏi hàng ngày, sự tôn trọng lẫn nhau trong xã hôi, nhẫn nhịn, trật tự, là sự trang nghiêm, thanh tịnh nơi chùa chiền, …
Rất rất nhiều những bí ấn của tôn giáo Nhật Bản vẫn còn là câu hỏi của thế giới.