Danh sách tour du lịch Nhật trọn gói giá tốt nhất

Tour Du lịch Nhật bản, Tour Nhật bản trọn gói 5247 lượt xem

Danh sách tour du lịch Nhật trọn gói khởi hành hàng tuần từ Hà nộitp. Hồ Chí Minh. Đăng ký sớm để có giá tốt và khuyến mãi từ NhatbanAZ, thương hiệu cty ISVN20 – 16 năm chuyên Nhật, cty được chỉ định bởi ĐSQ Nhật.

Dưới đây là danh sách các tour trọn gói (xin lỗi ds hơi dài) với lịch khởi hành chính xác. NhatbanAZ tư vấn và thiết kế tour riêng đi Nhật theo yêu cầu của khác hàng.

NhatbanAZ – chuyên Nhật, giá tốt nhất!

Tour Nhật trọn gói, bay từ TP. HCM

( Click đây xem >> Tour Nhật trọn goi từ Hà Nội )

Tour tháng 2 từ tpHCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR TRƯỢT TUYẾT: Tokyo-Yamanashi-Fuji-Fujiten, BAY VN5 ngày 4 đêm23/221,9 triệuBook
TOUR TRƯỢT TUYẾT: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm25/227,9 triệuBook

Tour tháng 3 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HOA ANH ĐÀO SỚM: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm10/327,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO SỚM: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm18/3Flash sale
32,9 triệu
(34,9 triệu)
Book
TOUR HOA ANH ĐÀO: Sài Gòn - Tokyo – Phú Sĩ – Sài Gòn, Bay VNA5 ngày 4 đêm20/327,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm24/330,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm24/332,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, bay VNA6 ngày 5 đêm25/338,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm26/330,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm31/338,9 triệuBook

Tour tháng 4 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, bay VNA6 ngày 5 đêm3/438,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm4/432,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, bay VNA6 ngày 5 đêm5/438,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, bay VJ6 ngày 5 đêm5/432,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ – Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm19/427,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Sài Gòn – Tokyo – Phú Sĩ – Sài Gòn, Bay VJ4 ngày 4 đêm22/422,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ – Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm25/440,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, bay VNA6 ngày 5 đêm26/440,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ – Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm26/436,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ – Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm28/438,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm28/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Sài Gòn – Tokyo – Phú Sĩ – Sài Gòn, Bay VJ4 ngày 4 đêm29/427,9 triệuBook

Tour tháng 5 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ10/526,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ25/526,9 triệuBook

Tour tháng 6 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ7/626,9 triệuBook
TOUR HOKKAIDO: Mombetsu – Asahikawa – Sapporo – Otaru – Tokyo, Bay JAL5N6Đ20/638,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ21/626,9 triệuBook

Tour tháng 7 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ5/726,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ12/726,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ19/726,9 triệuBook
TOUR HOKKAIDO: Mombetsu – Asahikawa – Sapporo – Otaru – Tokyo, Bay JAL5N6Đ19/739,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ26/726,9 triệuBook

Tour tháng 8 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ2/826,9 triệuBook
TOUR HOKKAIDO: Mombetsu – Asahikawa – Sapporo – Otaru – Tokyo, Bay JAL5N5Đ29/839,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ30/832,9 triệuBook

Tour tháng 9 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ13/926,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka - Kyoto - Yamanashi
Fuji - Tokyo, Bay VJ
5N5Đ27/926,9 triệuBook

Tour Nhật trọn gói, bay từ Hà Nội

Tour tháng 3 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HOA ANH ĐÀO SỚM: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm1/330,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO SỚM: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm7/330,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm16/332,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm18/334,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm19/334,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay JPA về chiều6 ngày 5 đêm21/334,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm24/336,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm24/332,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm26/336,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm27/331,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm28/336,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm28/336,9 triệuFULL
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VJ6 ngày 5 đêm28/331,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm29/336,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm29/332,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, bay Japan Airlines6 ngày 5 đêm29/337,9 triệuBook
TOKYO MONO: Hà Nội - Tokyo – Phú Sĩ – Hà Nội, bay Japan Airlines5 ngày 4 đêm29/330,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm30/336,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm30/332,9 triệuBook

Tour tháng 4 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm1/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm1/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm2/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm3/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm3/432,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về sáng6 ngày 5 đêm3/431,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm4/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về sáng6 ngày 5 đêm4/431,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay JPA về chiều6 ngày 5 đêm4/437,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm5/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm7/436,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm7/437,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm15/429,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm19/426,9 triệuBook
TOUR HOA ANH ĐÀO: Hà Nội – Irabaki – Tokyo – Phú Sĩ, bay JPA về chiều5 ngày 4 đêm27/432,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về sáng6 ngày 5 đêm28/435,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ – Tokyo, Bay Vj về sáng6 ngày 5 đêm28/435,9 triệuBook
TOUR LỄ 30/4-1/5: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ6 ngày 5 đêm29/432,9 triệuBook

Tour tháng 5 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Osaka – Kyoto – Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm10/525.9 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm13/525.9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka – Kyoto – Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm24/525.9 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm27/525.9 triệuBook

Tour tháng 6 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm3/626.9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka – Kyoto – Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm14/626.9 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm17/626.9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka– Kyoto –Nagoya– Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm28/626.9 triệuBook

Tour tháng 7 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ 2024, bay Japan Airlines10 ngày 9 đêm2/775 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm8/726,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka– Kyoto –Nagoya– Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm12/726,9 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm15/726,9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka – Kyoto – Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm26/726,9 triệuBook

Tour tháng 8 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm5/826.9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka – Kyoto – Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm16/826.9 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm19/826.9 triệuBook
TOUR HÈ: Osaka – Kyoto – Phú Sĩ –Tokyo, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm30/830.9 triệuBook

Tour tháng 9 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm9/925.9 triệuBook
TOUR HÈ: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VJ về chiều6 ngày 5 đêm23/925.9 triệuBook

Có một điều thú vị, khác biệt là những ai đã qua Nhật bản, đều muốn quay lại thêm lần nữa. Du lịch Nhật bản, mùa nào cũng đẹp, cũng thích. Hãy lựa chọn cho các bạn tour du lịch nhật trọn gói vào thời gian phù hợp nhất. Chúc bạn có trải nghiệm thú vị nơi xứ sở hoa anh đào !

5/5 - (53 bình chọn)

2 thoughts on “Danh sách tour du lịch Nhật trọn gói giá tốt nhất

    • Du lịch Nhật Bản 0706-784-979 says:

      Cám ơn, chị Mai Trang đã góp ý. Bên em sẽ cố gắng nâng cấp Web để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *