Danh sách các tour du lịch Nhật *hot nhất 2023 từ tp HCM và Hà Nội

Tour Du lịch Nhật bản, Tour Nhật bản trọn gói 2429 lượt xem

Danh sách tour du lịch Nhật trọn gói với lịch khởi hành được cập nhật thường xuyên. Bạn có thể lựa chọn tour tiết kiệm, tour du lịch Nhật giá rẻ 19.9 triệu và tour cao cấp *VIP thiết kế tiêu chuẩn 5*.  Bạn cũng có thể lựa chọn tour Nhật theo thời gian thích hợp với bạn: tour Nhật 5 ngày 4 đêm, tour Nhật 6 ngày 5 đêm, tour Nhật 7 ngày 6 đêm.

NhatbanAZ giới thiệu tour Nhật từ Hà nội tour Nhật từ Tp. Hồ Chí Minh.

Nếu bạn cần thiết kế tour riêng đi Nhật cho công ty, nhóm bạn, hay liên hệ với tư vấn NhatbanAZ.

NhatbanAZ – chuyên Nhật, giá tốt nhất!

Danh sách tour Nhật khởi hành từ TP. HCM

Tour tháng 10 từ tpHCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR HÈ THU: Osaka–Nara–Kyoto–Nagoya–Fuji–Tokyo, bay VJ6 ngày 5 đêm3/1028,89 triệuBook
TOUR CUNG ĐƯƠNG VÀNG MÙA HÈ OSAKA-TOKYO bay VJ6 ngày 5 đêm5/1028,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Tokyo-Fuji-Hakone , bay VJ5 ngày 4 đêm7/1022,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Osaka–Nara–Kyoto–Nagoya–Fuji–Tokyo, bay VJ6 ngày 5 đêm10/1028,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Osaka–Nara–Kyoto–Nagoya–Fuji–Tokyo, bay VJ6 ngày 5 đêm12/1028,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Tokyo-Fuji-Hakone , bay VJ5 ngày 4 đêm14/1022,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Osaka–Nara–Kyoto–Nagoya–Fuji–Tokyo, bay VJ6 ngày 5 đêm17/1028,89 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VNA6 ngày 5 đêm17/1029,9 triệu
32,9 triệu
Book
TOUR HÈ THU: Osaka–Nara–Kyoto–Nagoya–Fuji–Tokyo, bay VJ6 ngày 5 đêm19/1028,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Tokyo-Fuji-Hakone , bay VJ5 ngày 4 đêm21/1022,89 triệuBook
TOUR HÈ THU: Osaka – Kobe – Kyoto – Yamanashi – Tokyo - Narita, bay VJ6 ngày 5 đêm28/1025,89 triệuBook

Tour tháng 11 từ tpHCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR *VIP MÙA THU: Tokyo – Tokyo – Golf, BAY VNA5 ngày 4 đêm01/1158 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm5/1123,89 triệu
27,89 triệu
Book
TOUR *VIP MÙA THU: Nagoya-Obara- Shirakawago-Fukui-Kyoto-Osaka, BAY VNA7 ngày 6 đêm17/1154,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm12/1127,89 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VNA6 ngày 5 đêm15/1132,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm19/1127,89 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Yamanashi, BAY VN4 ngày 4 đêm20/1121,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm26/1127,89 triệuBook

Tour tháng 12 từ tpHCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA THU: Tokyo-Fuji-Yamanashi, BAY VN4 ngày 4 đêm02/1221,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm03/1227,89 triệuBook
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm31/1230,9 triệuBook

Tour tháng 1 từ tpHCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo-Fuji-Yamanashi-Fujiten, BAY VN5 ngày 4 đêm11/121,9 triệuBook
TOUR MÙA ĐÔNG: TOKYO - ASAHIKAWA – SAPPORO – OTARU 6 ngày 5 đêm11/135,9 triệuBook
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm14/127,89 triệu
29,9 triệu
Book
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo-Fuji-Yamanashi-Fujiten, BAY VN5 ngày 4 đêm18/119,9 triệu
21,9 triệu
Book
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm21/127,89 triệu
29,9 triệu
Book

Tour tháng 2 từ tpHCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR TẾT AL: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm11/231,9 triệuBook
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo-Fuji-Yamanashi-Fujiten, BAY VN5 ngày 4 đêm23/221,9 triệuBook
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo-Fuji-Nagoya-Kyoto-Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm25/227,89 triệu
29,9 triệu
Book

Tour tháng 3 từ TP.HCM

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR XUÂN: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, BAY VJ6 ngày 5 đêm10/327,89 triệuBook

Danh sách tour khởi hành từ Hà Nội

Tour tháng 10 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA THU ĐÔNG BẮC NHẬT BẢN: Fukushima-Myaki-Yamagata, chuyên cơ riếng VJ5 ngày 4 đêm5/1021,9 triệuBook
TOUR HOKKAIDO MÙA THU: Tokyo-Asahikawa-Sapporo-Otaru-Biei-Furano, BAY JL 5*, hotel 4*6 ngày 6 đêm19/1033,9 triệu
42,9 triệu
Book
TOUR MÙA THU: Osaka-Kobe-Kyoto-Nagoya-Fuji-Tokyo, bay VN, hotel 4*6 ngày 5 đêm27/1031,9 triệu
33,9 triệu
Book

Tour tháng 11 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA THU: Tokyo–Phú Sĩ–Nagoya–Kyoto–Osaka, bay VNA, hotel 4*6 ngày 5 đêm1/1130,9 triệu
32,9 triệu
Book
TOUR MÙA THU: Tokyo–Phú Sĩ–Nagoya–Kyoto–Osaka, bay VJ6 ngày 5 đêm6/1124,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo–Phú Sĩ–Hakone, bay Bamboo5 ngày 4 đêm8/1122,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo–Phú Sĩ–Nagoya–Kyoto–Osaka, bay VNA, hotel 4*6 ngày 5 đêm8/1130,9 triệu
32,9 triệu
Book
TOUR CAO CẤP *VIP MÙA THU: Nagoya–Obara-Shirakawago–Kyokoku–Fukui–Kyoto-Osaka, bay VNA7 ngày 5 đêm10/1154,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Tokyo–Phú Sĩ–Nagoya–Kyoto–Osaka, bay VNA, hotel 4*6 ngày 5 đêm17/1130,9 triệu
32,9 triệu
Book
TOUR MÙA THU: Tokyo–Phú Sĩ–Nagoya–Kyoto–Osaka, bay VJ6 ngày 5 đêm19/1124,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Osaka – Kyoto – Nagoya – Phú Sĩ - Tokyo, Bay VJ6 ngày/5 đêm23/1124,9 triệuBook
TOUR MÙA THU: Osaka-Kobe-Kyoto-Nagoya-Fuji-Tokyo, bay VNA, hotel 4*6 ngày 5 đêm25/1131,9 triệu
33,9 triệu
Book

Tour tháng 12 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA ĐÔNG: Osaka – Kobe – Kyoto - Phú Sĩ – Tokyo, Bay VNA6 ngày 5 đêm10/1230,9 triệuBook
TOUR TẾT: Tokyo-Phú Sĩ-Nagoya-Kyoto-Osaka, hotel 4* bay VNA6 ngày 5 đêm27/1234,9 triệu
35,9 triệu
Book

Tour tháng 1 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA ĐÔNG: Tokyo - Asahikawa - Saopporo - Otaru, Bay Japan Air6 ngày 6 đêm11/133.9 triệu
35,9 triệu
Book
TOUR TẾT: Tokyo-Phú Sĩ-Nagoya-Kyoto-Osaka, hotel 4* bay VNA6 ngày 5 đêm20/130,9 triệu
31,9 triệu
Book
TOUR TẾT: Tokyo-Phú Sĩ-Nagoya-Kyoto-Osaka, hotel 4* bay VNA6 ngày 5 đêm29/130,9 triệu
31,9 triệu
Book

Tour tháng 3 từ Hà Nội

Tên tourThời gian tourNgày khởi hànhGiá (VNĐ)Đặt tour
TOUR MÙA XUÂN: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm1/330,9 triệuBook
TOUR MÙA XUÂN: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka, Bay VNA6 ngày 5 đêm7/330,9 triệuBook

Sự thật là Nhật bản là đất nước bốn mùa hoa, ai qua rồi cũng muốn quay lại. Du lịch Nhật bản, mùa nào cũng đẹp. Hãy lựa chọn cho các bạn tour du lịch nhật trọn gói vào thời gian phù hợp nhất. Chúc bạn có chuyến đi thú vị.

5/5 - (50 bình chọn)

Bài viết cùng chủ đề:

2 thoughts on “Danh sách các tour du lịch Nhật *hot nhất 2023 từ tp HCM và Hà Nội

    • Du lịch Nhật Bản 0706-784-979 says:

      Cám ơn, chị Mai Trang đã góp ý. Bên em sẽ cố gắng nâng cấp Web để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *