Tag: lich ngắm lá đỏ 2019

Lịch dự báo lá đỏ toàn Nhật Bản năm 2019

Nhật Bản có địa thế trải dài từ Bắc xuống Nam, vì thế mùa thu ở nơi đây trải dài từ Hokkaido nằm ở cực Bắc cùng các vùng núi đồi, cho đến Okinawa ở...