Tag: Địa điểm tổ chức lễ hội ánh sáng

Những Lễ hội ánh sáng ở Nhật Bản đẹp lung linh

Những Lễ hội ánh sáng ở Nhật Bản lung linh Lễ hội ánh sáng diễn ra khắp nước Nhật vào mùa Đông, thường bắt đầu từ tháng 11, kéo dài sang tháng 1, có thể...