Tag: Các điểm tham quan ở Nhật; du lịch Nhật bản;

Cập nhật tình hình mở cửa các điểm tham quan nổi tiếng tại Nhật

Hầu hết các điểm du lịch ở Nhật Bản đã bị đóng cửa trong tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2020, và một số đóng cửa trở lại trong các...