Tag: Judo

Jujitsu – “xương sống” của võ thuật Nhật Bản

Năm 1850, Nhật Bản mở cửa thương mại với các nước phương Tây. Kéo theo đó, tôn giáo, văn hóa và cả kinh tế của Nhật Bản được tiếp xúc với cái mới. Đồng thời,...

Nghĩ về dạy võ thuật Nhật Bản ở trường phổ thông

Một phương pháp mới, trong đó đề xuất dạy võ thuật Nhật Bản ở các trường trung học cơ sở của Nhật Bản đã gây nhiều tranh cãi vì lý do an toàn. Trong bài...