Tag: hỗ trợ

Chính phủ hỗ trợ tiền du lịch Nhật bản

Sau 10 năm phát triển mạnh tới mức không tưởng du lịch Nhật Bản đang đối mặc với thách thức lớn nhất và gần như bị tê liệt do đại dịch COVID-19. Sau khi dịch...