Thủ tục visa y tế Nhật Bản

Khám và chữa bệnh ở Nhật, Tour Du lịch Nhật bản, Tư vấn Visa đi Nhật 431 lượt xem

Visa y tế Nhật Bản

Visa y tế dùng để sang Nhật tiến hành hoạt động y tế như khám, chữa, dưỡng bệnh… Có thể liên tục lưu trú, điều trị… tại Nhật mỗi lần tối đa 90 ngày. Nhiều lợi ích không chỉ riêng người đi chữa bệnh mới được cấp, mà cả người đi cùng cho dù không phải họ hàng cũng thuộc diện được cấp visa y tế.


Thị thực cho lưu trú y tế là gì?

“Thị thực lưu trú y tế” là thị thực được cấp cho bệnh nhân nước ngoài muốn đến thăm Nhật Bản với mục đích chữa bệnh (bao gồm cả kiểm tra y tế toàn bộ). Thị thực này còn được cấp cho những người đi cùng của họ nếu cần thiết và khi cần thiết.


Phạm vi dịch vụ y tế?

Các dịch vụ y tế áp dụng không chỉ riêng cho điều trị y tế tại một cơ sở y tế mà còn có nhiều dịch vụ khác nhau, từ kiểm tra sức khỏe toàn diện và kiểm tra y tế đến phục hồi sức khỏe như hồi phục sức khỏe bằng suối nước nóng.

Các dịch vụ y tế áp dụng bao gồm các hoạt động bất kỳ được hướng dẫn bởi các tổ chức y tế tại Nhật Bản (kiểm tra sức khỏe toàn diện, khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe một phần, chăm sóc và phục hồi sức khỏe răng miệng – bao gồm cả việc phục hồi sức khỏe bằng suối nước nóng từ 90 ngày trở xuống).


Visa khám chữa bệnh nhiều lần

Visa có hiệu lực dài và có thể xuất nhập cảnh nhiều lần có thể được cấp cho bệnh nhân nước ngoài, nếu cần và khi cần thiết.

Tuy nhiên, thị thực nhiều lần chỉ có thể được cấp khi mỗi lần nhập cảnh vào Nhật Bản từ 90 ngày trở xuống. Để xin thị thực nhiều lần, bệnh nhân nước ngoài phải xuất trình Phác đồ Điều trị Y tế từ bác sĩ ở Nhật Bản, có thể được cấp thông qua người bảo lãnh.


Người đi cùng có được cấp visa Y tế Nhật Bản không?

Không chỉ thành viên gia đình mà cả những người ngoài gia đình của bệnh nhân nước ngoài cũng được phép đi cùng nếu cần và khi cần.

Những người đi cùng có thể được cấp thị thực giống như bệnh nhân nếu cần, họ phải đến Nhật Bản để chăm sóc cá nhân cho bệnh nhân nước ngoài và không được phép tham gia vào các hoạt động hoặc kinh doanh có thu nhập để nhận thù lao ở Nhật.


Thời hạn hiệu lực visa y tế ?

Thị thực y tế có thể được cấp đến 3 năm nếu cần thiết. Thời gian hiệu lực sẽ được xác định dựa trên tình trạng lâm sàng của bệnh nhân nước ngoài và các yếu tố khác.


Thời gian lưu trú của visa y tế?

Thời gian lưu trú của visa y tế có thể là 90 ngày, 6 tháng hoặc 1 năm. Thời gian lưu trú của bệnh nhân được xác định dựa trên tình trạng lâm sàng và các yếu tố khác.

Bệnh nhân nước ngoài sẽ được yêu cầu ở lại cơ sở y tế Nhật Bản nếu như thời gian lưu trú dự kiến ​​dài hơn 90 ngày. Trong trường hợp này, những bệnh nhân đó phải có Giấy chứng nhận đủ tư cách từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp thông qua nhân viên của cơ sở y tế nơi bệnh nhân nước ngoài nhập viện hoặc người nhà của họ sống ở Nhật Bản.


Tổng quan về Quy trình xin thị thực y tế Nhật Bản

Bước 1: Bệnh nhân nước ngoài đang khám chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ y tế khác tại cơ sở y tế Nhật Bản nên tham khảo danh sách người bảo lãnh (ví dụ: điều phối viên y tế, công ty du lịch) đã đăng ký chương trình thị thực này. Bệnh nhân nước ngoài nên liên hệ với một trong những người bảo lãnh và yêu cầu thu xếp để nhận các dịch vụ y tế.

Bước 2: Cơ sở y tế chủ nhà được xác định thông qua tham vấn với những người bảo lãnh mà bệnh nhân nước ngoài lựa chọn từ danh sách. Thông qua người bảo lãnh, bệnh nhân nước ngoài phải nhận được “Giấy chứng nhận từ cơ sở y tế về các dịch vụ y tế đã lên kế hoạch và tài liệu tham khảo từ người bảo lãnh” (cũng như Kế hoạch Điều trị Y tế, nếu cần).

Bước 3: Khi xin visa tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, bệnh nhân nước ngoài cần xuất trình các giấy tờ dưới đây (người đi cùng cần xuất trình (A) – (C) và (F)). Nếu bệnh nhân nước ngoài cần ở lại Nhật Bản lâu hơn 90 ngày để nhận các dịch vụ y tế trong thời gian lưu trú tại một cơ sở y tế, nhân viên của cơ sở y tế tại Nhật Bản nơi bệnh nhân nước ngoài phải nhập viện hoặc người nhà của họ sống tại Nhật Bản cần nhận (G) dưới đây, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, từ Cục Nhập cư của Bộ Tư pháp thay mặt cho bệnh nhân nước ngoài. Sau đó, bệnh nhân nước ngoài cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện cùng với các giấy tờ khác cho Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản.

Những giấy tờ yêu cầu

(A) Hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 tháng tính từ ngày khởi hành và còn ít nhất 2 trang trống.

(B) Đơn xin thị thực khai đầy đủ thông tin và ký tên trùng với chữ ký trên hộ chiếu.

(C) Ảnh 3.5cm* 4.5cm mới chụp không quá 6 tháng

(D) “Giấy chứng nhận từ một tổ chức y tế về các dịch vụ y tế theo kế hoạch và tài liệu tham khảo từ người bảo lãnh”

(E) Các tài liệu chứng minh tình hình tài chính của bệnh nhân nước ngoài (ví dụ: bảng sao kê ngân hàng)

(Lưu ý: Các giấy tờ cần xuất trình có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch của bệnh nhân nước ngoài. Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản để xem các giấy tờ cụ thể cần xuất trình.)

(F) Tài liệu chứng minh danh tính của bệnh nhân nước ngoài.

(Lưu ý: Các giấy tờ cần xuất trình có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch của bệnh nhân nước ngoài. Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản để xem các giấy tờ cụ thể cần xuất trình.)

(G) Giấy chứng nhận đủ điều kiện (khi bệnh nhân nước ngoài cần ở lại hơn 90 ngày để nhập viện và nhận các dịch vụ y tế)

(H) Kế hoạch điều trị y tế (khi bệnh nhân nước ngoài cần đến Nhật Bản nhiều lần để được điều trị)

5/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *