Tag: Đền Osugi

Đền Osugi ngôi đền có vị thần của những ước mơ

Trong năm nay, rất nhiều sự kiện đã bị hủy do ảnh hưởng của dịch corona và rất nhiều các cơ sở du lịch trên địa bàn toàn Nhật Bản cũng dừng hoạt động. Dựa...