Tag: lễ hội mùa hè Nhật Bản

GION – Lễ hội lớn nhất, đặc trưng nhất Nhật Bản

Kéo dài suốt cả tháng 7, lễ hội Gion, Kyoto là lễ hội lớn nhất Nhật Bản. Lễ hội này được bắt nguồn từ lễ tẩy trần để cầu các vị thần giảm tránh gây...