Tag: amakawa illumination

Trình diễn Amakawa Illimination tại tháp Tokyo 2022

Tại tháp Tokyo, hệ thống chiếu sáng “Amakawa Illumination” bao gồm hàng ngàn bóng đèn LED được thắp sáng lung linh chỉ diễn ra vào mùa hè  bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 đến...