Tag: đất nước nhật bản

Top 15 thành phố Nhật Bản đón khách du lịch nhiều nhất

Phân cấp hành chính của Nhật Bản có 47 tỉnh, mỗi tỉnh có hàng chục thành phố và thị trấn. Mỗi nơi có những nét riêng lôi cuốn du khách, từ đền thời, miếu mạo,...