Tag: Bộ quy tắc Edo Shigusa

Bộ quy tắc Edo Shigusa – văn hóa ứng xử của người Nhật

Edo Shigusa là một hệ thống cách cư xử cho các thương nhân Nhật Bản, được dạy vào cuối thời Edo. Sau khi phục hồi và phát triển từ năm 1980. Bộ quy tắc Edo...