Tag: bí quyết

10 từ tiếng Nhật bạn cần biết trước khi đi du lịch Nhật

Nếu bạn khá bận rộn giống như là tôi nên bạn khó có thời gian để bạn học một ngôn ngữ mỗi khi bạn đi du lịch đến một đất nước nào đó. Trong trường...

2 Comments