Tag: du lịch y tế Nhật Bản

Những lý Nhật Bản thu hút khách du lịch khám chữa bệnh

Nhật Bản đã và đang tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân từ nước ngoài hàng năm – chủ yếu từ các nước châu Á khác – vì nước này có các điểm du lịch hấp...

Nhờ đâu Nhật Bản thu hút khách du lịch khám chữa bệnh?

Từ lâu, Nhật Bản không được coi là một điểm đến phổ biến cho Du lịch Y tế, chủ yếu vì rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, du lịch chữa bệnh đã phát triển trong những năm qua...