Chuyên du lịch Nhật - visa đi Nhật - thuê xe tại Nhật Sài Gòn: 097.1900.028  Hà Nội: 098.359.2859

Fukuoka

Fukuoka là thành phố sôi động, là cảng gần với đất liền châu Á (gần Soul hơn cả Tokyo). Ngoài cảnh đẹp, những công viên rộng lớn, những lâu đài lịch sử, thì rất nhiều người chọn du lịch Fukuoka để mua sắm.