Uncategorized

Bảo tàng Namahage – Nét độc đáo của văn hóa Nhật Bản

Bảo tàng Namahage là một điểm độc đáo để khám phá truyền thống và văn hóa Namahage của vùng Oga. Bảo tàng trưng bày mặt nạ, trang phục và các hiện vật liên quan đến...