Chuyên du lịch Nhật - visa đi Nhật - thuê xe tại Nhật Hà Nội: 098.359.2859  Sài Gòn: 097.1900.028

Yamanashi

Một phần của núi Phú sĩ và Ngũ hồ nằm ở Yamanashi, tỉnh nằm ở phía tây Tokyo thuộc miền CHUBU.
Nơi đây cảnh đẹp rừng núi, và là vương quốc trái cây.