Tag: Núi Koya

Núi Koya- vùng đất thiêng liêng trong lòng Nhật Bản

Lịch sử của núi Koya kéo dài khoảng 1.200 năm đến thế kỷ thứ chín, khi một tu viện được thành lập trên đỉnh núi để phục vụ các thành viên của giáo phái Shingon...