Tag: tuần lễ vàng

Tuần lễ vàng ở Nhật Bản là gì?

Tuần lễ vàng là tên gọi để chỉ khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, gồm 4 ngày lễ Quốc gia nối tiếp nhau. Tuần lễ vàng là một trong những...