Tag: xin visa Nhật Bản

Cập nhập thủ tục xin visa Nhật Bản tháng 3 năm 2022

Dịch bệnh bùng phát đã làm cho cuộc sống của chúng ta thay đổi, mọi ước mơ, kế hoạch bị trì hoãn. Ngày nay khi đường bay quốc tế đã được mở cửa, chính phủ...