Tag: visa kỹ sư Nhật Bản

Thủ tục xin visa kỹ sư Nhật Bản có gì mới từ tháng 8 năm 2020

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống trong đó có rất nhiều bạn đã được cấp COE diện kỹ sư Nhật Bản nhưng do các thay đổi của Đại sứ quán...