Tag: visa kỹ năng đặc định

Phỏng vấn nhanh: Một thanh niên Việt Nam đã vượt qua kỳ thi kỹ năng đặc định!

Tình trạng cư trú có tay nghề đặc biệt (tokutei gino) hay gọi là kỹ năng đặc định là cơ hội tuyệt vời cho tất cả người nước ngoài hiện đang sống trong và ngoài...