Tag: visa

Mở lại đường bay quốc tế, cấp lại thị thực – du lịch quốc tế đã được cứu?

Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam được kiểm soát tốt, phần lớn các ngành đã đi làm trở lại chỉ còn các công ty du lịch quốc tế vẫn ở nhà chờ vận may nếu...