Home / Tag: văn hóa uống của người Nhật

Tag: văn hóa uống của người Nhật

Văn hóa uống của người Nhật

Trung tâm Clark/ Kanpai: Nghệ thuật uống ở Nhật Bản Khi nói đến uống rượu trong lịch sử người ta thường nói đên rượu gạo hoặc rượu sake. Rượu sake đã được uống ở Nhật hơn 200 năm và được coi như quốc tửu. Nó được tiêu thụ trong các …

Xem chi tiết »