Tag: suối Oirase Nhật Bản

Hồ Towada và suối Oirase Nhật Bản

Hồ xanh trong tuyệt đẹp, dòng sông chảy không ngừng với những ngọn núi bao quanh. Du khách sẽ được thưởng thức những khung cảnh thật đẹp khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là...