Tag: Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhật Bản

Sau thành công của chuyến thăm Nhật Bản năm 2015 tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ thăm chính thức Nhật Bản trong thời gian sắp tới, nếu điều này...