Tag: Lễ hội búp bê

Lễ hội búp bê – Lễ hội truyền thống độc đáo ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, búp bê không chỉ là một món đồ chơi đơn thuần mà còn mang nhiều giá trị tâm linh sâu sắc. Ở Nhật Bản, ngày 3 tháng 3 hàng năm được gọi...