Nagasaki

Du lịch Nagasaki, cảng gần đất liền Châu Á nhất, nới giao thương với nước ngoài qua bao thế kỷ. Nagasaki cũng là thành phố hứng chịu bomb nguyên tử sau thế chiến thứ II.
Du lịch Nagasaki rõ nét nhất chính là dấu ấn “hội nhập quốc tế” với văn hóa người hoa, người phương Tây cùng tồn tại với những giá trị Nhật bản.